18 September 2020

Открийте ползата от покупка на зелено

Натиснете тук за повече информация
 • English
 • Ελληνικά
 • Български
Цена на Услугите
 1. Услугата за намиране на подходящ за Вас имот за закупуване, струва 3% от покупната цена.
 2. Допълнително предлагани услуги:
  1. Проучване на собствеността (наследници, тежести) на имота, който възнамерявате да закупите.
  2. Проверка дали имота има неплатени данъци.
  3. Проверка дали имота е ипотекиран или има задължение
  4. Преговаряне с отдела за държавни приходи ( относно данъчната оценка на имота). Ние Ви осигуряваме плащането на възможно най-ниски данъци. Това означава допълнително спестени разходи за Вас, тъй като адвокатските и нотариалните такси се изчисляват върху данъчната оценка, определна от отдела за държавни приходи.
  5. Преговаряне с местните банки за получаване на възможно най-добрия курс за обмен на Вашата валута, който е обикновено с около 1% по-добър от официално обявения курс.
  6. Ние ще Ви представляваме сега и за в бъдеще по всички въпроси, отнасящи се до отдела за държавни приходи и всички комунални услуги.
  7. Ако бъдем упълномощени, ще можем да извършим покупката на имота от Ваше име, без необходимост от присъствието Ви.
* Стойността на тези допълнителни услуги варира в зависимост от покупната цена на имота, но никога не надвишава 3%.

На всяка цена, ние Ви гарантираме да спестите повече от стойността на нашите услуги. Това е област в която сме специализирани. Правните услуги и разходите по превода се заплащат от купувача. Дори и да живеете тук в Тасос, ще Ви бъде по-евтино да възложите на нас извършването на работата.


Позволете на нас да свършим тежката работа и да се погрижим за Вас.